Odpady povolené k rekultivaci

 
Seznam povolených materiálů k ukládání:
306 Ostatní hlušina neuvedená pod č. 01 03 04 a 01 03 05 01 03 06
408 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 01 04 08
409 Odpadní písek a jíl 01 04 09
412 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod č. 01 04 07 a 01 04 11 01 04 12
413 Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod č. 01 04 07 01 04 13
499 Odpady jinak blíže neurčené 01 04 99
401 Zemina z čištění a praní řepy  
124 Písky z fluidních loží 10 01 24
906 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č. 100905 10 09 06
908 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č. 100907 10 09 08
110 Ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 01 16 11 02
144 Ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03 16 11 04
106 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nemetalurgických neuvedené pod č. 16 11 05 16 11 06
101 BETON 17 01 01
102 CIHLY 17 01 02
103 TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY 17 01 03 
107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 17 01 07
504 ZEMINA A KAMENÍ neuvedené pod č. 17 05 03 17 05 04
502 VYTĚŽENÁ HLUŠINA neuvedená pod č. 17 05 05 17 05 06
508 Traťový štěrkopísek neuvedený pod č. 17 05 07 17 05 08
104 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 17 08 02
119 Odpadní písky z fluidních loží 19 01 19
302 Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod č. 19 13 01 19 13 02
501 ZEMINA A KAMENY 20 02 02


 Formulář Základní popis odpadu (ZPO) ke stažení zde

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor