Cena za uložení jednotlivých materiálů:

(přepočet: 1 m3 = cca 1,6 t)


Kompletní ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde


Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH, které činí 21%.

Vážení obchodní partneři-dodavatelé,

dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení, že obsahy škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. 387/2016 Sb.

 

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naši provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Moskevská 15, Ústí nad Labem

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.
U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice
Telefon/fax: 416 531 665

Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor