Cena za uložení jednotlivých materiálů:

(přepočet: 1 m3 = cca 1,6 t)


Kompletní ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH, které činí 21%.
 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
DOKUMENTY NUTNÉ K DOLOŽENÍ PŘED POVOLENÍM UKLÁDKY


(povinnost platí pro všechny naše dodavatele již od února 2020)

1. je nutné všechny dokumenty pro ukládku inertního materiálů zasílat pouze JEDNÍM MAILEM na adresu:
atestykraun@seznam.cz,
 

2. mail musí obsahovat tyto 3 body:

- atesty/analýzy ohledně ekotoxicity a sušiny, tzn. vyhodnoceni tabulek 10.1 a 10.2 Zákona o odpadech,

- protokoly o odběrech vzorků, které je POVINNA k atestům přikládat laboratoř, neboť v návaznosti na nový Zákon o odpadech budou moci vzorky odpadů odebírat stejně už jen odborně způsobilé osoby s příslušným certifikátem (vzorky k analýzám musí být průkazné odkud se skutečně odebíraly),

- formulář "Základní popis odpadu", kde je nutné vyplnit potřebné informace pro identifikaci firmy, formulář opatřit podpisem vyhotovitele.
 

Formulář Základní popis odpadu (ZPO) ke stažení zde

 

Bez těchto výše uvedených dokumentů a podmínek ukládka na našem uložišti nebude povolena. 


POZOR!!! Laboratoř je povinna v atestech uvádět katalogová čísla inertního odpadu např. 170107 , 170504 apod. Není přípustné, aby laboratoř do označení materiálů uvedla jen např. slovo: ODPAD (pod tímto označením se může skrývat cokoliv, materiál nelze tak specifikovat, přejímat a jde především o nedůslednou práci laboratoře, která si nechává za analýzy a atesty platit nemalé finanční částky). Doporučujeme vám, abyste si toto důležité označení odpadů odkontrolovali v atestech, než nám je budete předkládat.


Pozn.
Všechny jednotlivé maily od našich dodavatelů jsou shlédnuty, zda splňují výše uvedené tři body a až poté přeposílány našemu odbornému dohledu. Ten dokumenty kontroluje, případně připomínkuje a písemně nás vyrozumí. Poté do 48 hodin obdrží dodavatel písemné vyjádření, zda splňuje všechny úřední podmínky pro ukládku na našem uložišti či nikoliv.


Původci a oprávněné osoby, které hodlají ukládat své odpady na zařízení KRAUN s.r.o. (zařízení KRAUN není skládka), musí dodávat jen odpad uvedený v provozním řádu zařízení a zároveň jejich odpad musí splňovat kvalitativní parametry podle níže uvedené platné legislativy.
Od 1. 1. 2024 budou přijímány pouze odpady posuzované podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5 v platném znění, tj.:

Tab. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, sloupec I, 
Tab. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu
Tab. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec I.

Sedimenty se hodnotí podle Tab. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a podle Tab. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec I.


K dokumentaci odpadu pro účely zasypávání (postaru využívání odpadu na povrchu terénu), je potřeba:
1. Základní popis odpadu, ZPO

2. Protokol o odběru vzorku odpadu

3. Protokoly o výsledcích zkoušek podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. v platném znění a to POUZE podle sloupce I, tj.:
č. 5.1 (škodliviny v sušině)
č. 5.2 (škodliviny ve výluhu)
č. 5.3 (ekotoxikologické testy)

 

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naši provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Moskevská 15, Ústí nad Labem

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.
U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice
Telefon/fax: 416 531 665

Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor